Nowe konto
Napisz do nas

Alfabet FMEA

/Alfabet FMEA
  • alphabet fmea

Alfabet FMEA

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, ile jest rodzajów analizy FMEA?
My tak! I właśnie dlatego postanowiliśmy przygotować dla Was ten materiał.  

Oto zbiór różnych rodzajów analiz FMEA: 

A – Application FMEA (FMEA dla zastosowania)
Analiza stosowana do oceny czy wyroby i maszyny, które są nabywane od dostawców zewnętrznych mogą ulec awarii z powodu ich niewłaściwego zastosowania.  

B – Business FMEA (FMEA dla procesu biznesowego)
Analiza rodzajów i skutków błędów w procesach biznesowych (identyfikacja słabych punktów w pożądanym wyniku procesu biznesowego). 

C – Concurrent FMEA (FMEA dla projektów równoległych)
Analiza rodzajów i skutków współbieżnych awarii systemu oprogramowania opartego na komponentach. 

C – Concept FMEA (FMEA koncepcji)
Służy do dokładnej analizy koncepcji systemów i podsystemów na wczesnych stadiach projektowania. 

D – Design FMEA (FMEA wyrobu/produktu)
Analizy przyczyn i skutków błędów popełnianych na etapie projektowania wyrobu.  

E – Environmental FMEA (FMEA środowiskowe)
Analizy organizacji i procesów w niej występujących przez pryzmat wymagań i aspektów środowiskowych, której celem jest ograniczenie negatywnego wpływu organizacji na środowisko.  

G – Global FMEA (FMEA globalne)
Typ analizy przeznaczony do usprawnień globalnie rozproszonych projektów. Używany do usprawnienia globalnie rozproszonych projektów. GFMEA ocenia potencjalne rodzaje i skutki awarii globalnej dystrybucji.  

H – Healthcare FMEA (FMEA dla opieki zdrowia)
Analizy przyczyn i skutków niezgodności w opiece zdrowotnej. 

I – Integration FMEA (FMEA integralne)
Analiza dotycząca identyfikacji zagrożeń złożonych produktów, które integrują kilka podsystemów. Najczęściej dotyczy to produktów mechatronicznych. 

K – Konstruction FMEA = DFMEA 

L – Logistic FMEA (FMEA procesów logistycznych)
Rodzaj analizy dla procesów logistycznych pod kątem możliwych do wystąpienia niezgodności i ich skutków.  

M – Machinery FMEA (FMEA maszyn)
Analiza możliwych niezgodności i ich skutków przy pracy maszyn. MFMEA jest jednym z najlepszych źródeł informacji do planowania działań w zakresie utrzymania parków maszynowych (TPM). 

N – New FMEA (nowe FMEA)
Nowe podejście do analizy FMEA, którego celem jest wybór najlepszego dostawcy z otoczenia w łańcuchu dostaw.   

P – Process FMEA (FMEA procesu)
Analiza rodzajów i skutków błędów popełnianych w trakcie realizacji procesu.    

R – Reverse PFMEA (FMEA odwrócone)
Analiza odwrócona, której celem jest ponowna ocena wiarygodności wartości AP lub RPN wyznaczonych przez PFMEA oraz potwierdzenie zgodności zdefiniowanych wad, przyczyn, prewencji i kontroli.  

S – System/Software FMEA (FMEA systemu/oprogramowania)
Analiza rodzajów i skutków wad w oprogramowaniu.  

T – Total FMEA (całkowite FMEA)
Technika nazywana całkowitą analizą rodzajów i skutków wad, która niweluje luki wynikające z tradycyjnej analizy FMEA.  

U – Use FMEA (FMEA użytkowe)
Analiza odnosząca się nie tylko do wad dotyczących bezpośrednio wyrobu (za które odpowiada konstruktor lub proces produkcji), ale także do błędów odnoszących się do tego co z wyrobem będzie robił jego użytkownik.    

FMEA-MSR (ang. FMEA for Monitoring and System Response/pl. FMEA do monitorowania i odpowiedzi systemów)
Analiza do monitorowania i odpowiedzi systemów. Jej celem jest zidentyfikowanie, w jaki sposób systemy mogą zawieść, gdy są używane przez klienta finalnego. Ten rodzaj analizy stanowi uzupełnienie DFMEA.  

Niezależnie od tego jaki rodzaj analizy wykonujesz chętnie odpowiemy na Twoje pytania i pomożemy rozwiać Twoje wątpliwości dotyczące danego rodzaju analizy FMEA.

Zachęcamy do kontaktu, odwiedzenia naszego forum! Pytania również można dodawać w komentarzach pod wpisem!

2023-09-11T10:29:29+02:00 7 lutego 2023|Kategorie: Artykuły|0 komentarzy

Zostaw komentarz