Nowe konto
Napisz do nas

Ciekawe linki

Ciekawe linki 2023-02-07T12:36:21+01:00

Sprawdź inne ciekawe źródła

ZAKRES TEMATYCZNY

LINK

Strefa wiedzy PROQUAL: FMEA
Pod zamieszczonym linkiem znajdują się ciekawe artykuły dotyczące analizy rodzajów i skutków wad.
www.proqual.pl/tag/fmea
Webinar: FMEA wg AIAG & VDA www.youtube.com/webinar/FMEA
Case study: zarządzanie ryzykiem na przykładzie firmy (produkującej wyroby ziemniaczane) www.movida.com.pl/files/inspiration/wielowymiarowy_risk_management.pdf
Normy ISO
ISO jest międzynarodową organizacją normalizacyjną.
Pod zamieszczonym linkiem można zaleźć wyszukiwarkę norm oraz niezbędne informacje o światowych standardach wydanych przez ISO.
www.iso.org/standards
Polskie normy PKN
PKN jest krajową jednostką normalizacyjną.
Pod zamieszczonym linkiem można znaleźć niezbędne informacje o polskich normach (m.in. numerację norm, wykazy norm czy zagadnienia prawne).
www.pkn.pl/polskie-normy
Wykaz norm związanych z zarządzaniem ryzykiem. www.wiedza.pkn.pl/wiedza-normalizacyjna/zarzadzanie-ryzykiem
AIAG
Amerykańska organizacja, która jest odpowiedzialna za opracowywanie standardów mających na celu poprawę jakości (głównie w branży automotive).
Pod zamieszczonym linkiem można znależć niezbędne informacje odnośnie publikacji wydanych przez AIAG, któe dotyczą analizy FMEA.
www.aiag.org
Informacje o coore tools od AIAG www.aiag.org/quality/automotive-core-tools/fmea
Prezentacja: AIAG & VDA FMEA Handbook OEM Deployment Plans www.aiag.org/oem-deployment-plans-fmea-handbook.pdf
Prezentacja: AIAG & VDA FMEA – FAQ Webinar www.aiag.org/fmea-faq-webinar-2019-presentation.pdf
FMEA & COQ (Cost of Quality) Analysis Tool www.plexusintl.com/expertise/aiag-quality-core-tools/fmea-cost-quality-coq-analysis-tool
Podręcznik FMEA AIAG ed. 4 www.aiag.org/store/publications/FMEA-4
Errata: FMEA AIAG ed.4 www.aiag.org/fmea4-erratasheet
Errata: FMEA AIAG & VDA ed.1/ czerwiec 2020 www.aiag.org/aiag-vda-fmea-1-errata-sheet.pdf
VDA
Niemiecka organizacja, która zajmuje się standaryzacją, rozwojem i badaniami dotyczącymi przemysłu motoryzacyjnego.
Pod zmaieszczonym linkiem można znaleźć podstawowe informacje o stowarzyszeniu VDA oraz wydanych przez nich dokumentach.
www.vda-qmc.en
Podręcznik FMEA VDA 4 www.vda.en/FMEA-volume-04
Yellow prints (dostępne szkice nowych lub zaktualizowanych publikacji od VDA przed oficjalną publikacją) www.vdaqmc.en/publications/yellow-prints
Podręcznik FMEA AIAG & VDA ed.1 www.aiag.org/store/publications/FMEAAV-1
IATF
Doraźna grupa producentów samochodów i powiązanych z branżą stowarzyszeń. Ich zadaniem jest poprawa zbiorowej kontroli jakości w łańcuchu dostaw.
Pod zamieszczonym linkiem można znaleźć najnowsze informacje z branży automotive np. nowe dokumenty, zaktualizowane przepisy IATF, najnowsze CSR’y.
www.iatfglobaloversight.org
CSR’y (dokumenty dotyczące specyficznych wymagań klientów z branży automotive) www.iatfglobaloversight.org/oem-requirements/customer-specific-requirements/