Nowe konto
Napisz do nas

Moderator FMEA – NOWOŚĆ!

/Moderator FMEA – NOWOŚĆ!
  • moderator fmea

Moderator FMEA – NOWOŚĆ!

Coraz więcej firm dostrzega zyski płynące z prowadzonych analiz FMEA. Kadra kierownicza coraz częściej traktuje je jako narzędzie przynoszące realne korzyści, a nie tylko element wymagań klientów. Dlatego bardzo istotnym czynnikiem determinującym skuteczność i efektywność prowadzonych analiz jest wiedza i umiejętności zarówno członów zespołów FMEA, jak i ich moderatorów. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom proponujemy szkolenie zatytułowane: „FMEA – analiza przyczyn i skutków niezgodności – moderator” zawierające elementy z zakresu zaawansowanego stosowania narzędzia jakościowego jakim jest analiza FMEA.
Szkolenie podzielone jest celowo na trzy etapy: wprowadzenie teoretyczne do FMEA, następnie przeprowadzenie wzorcowych warsztatów moderowanych dla wybranego procesu czy konstrukcji i wreszcie sprawdzenie samodzielnie wykonanych analiz ze szczególnym uwzględnieniem doskonalenia w podejściu do dokumentowania FMEA.

W pierwszej części szkolenia przypomniane zostaną podstawy prowadzenia FMEA wraz z uszczegółowieniem na poziomie zaawansowanym. Analiza zaprezentowana będzie na tle obowiązujących standardów (m.in. podręczniki AIAG, VDA czy CSR). Uczestnicy przećwiczą definiowanie wad – wynikających zarówno z funkcji, charakterystyk wyrobu oraz charakterystyk procesu (sytuacje specjalne). Omówione zostaną zasady definiowania i oceny skutków wad dla różnych stron zainteresowanych (wynikające z best practice).
Następnym omawianym elementem szkolenia będzie kwestia właściwej punktacji składowych oceny ryzyka. Podczas prowadzenia FMEA bardzo ważne jest, aby wysokość oceny częstotliwości występowania opierała się o rzeczywiste dane, dlatego zostaną omówione i przećwiczone metody oparte o statystykę, które pozwalają na urealnienie tej wartości.
Kolejnym zagadnieniem, które bywa problematyczne w trakcie prowadzania analiz jest rozróżnianie działań detekcyjnych i prewencyjnych oraz prawidłowa ocena wykrywalności. W związku z tym w trakcie szkolenia zostanie to uwypuklone i pokazane „dobre praktyki” definiowania tych elementów analizy. Przedstawione zostanie, jak powiązać ocenę DET z MSA oraz jak ujmować rozwiązania Poka-yoke w arkuszu FMEA. Uwaga uczestników zostanie zwrócona również na finalną ocenę ryzyka: rozwinięta będzie odpowiedź na pytanie „Kiedy ryzyko jest duże?”. Wprowadzone zostaną dodatkowe wskaźniki i sposoby przydzielana priorytetów działania takie jak m.in. SOD, analiza Pareto, macierz O/S i O/D, czy zaproponowany w drafcie nowego podręcznika wydanego przez AIAG i VDA, wskaźnik AP. Ważnym elementem będzie również zaprezentowanie analizy rFMEA.
Kolejny aspekt, który zostanie poruszony to połączenie analizy FMEA z innymi dokumentami systemowymi (m.in. z planami kontroli czy diagramami przepływu procesu) oraz najczęściej pojawiające się niezgodności audytowe w tym obszarze.
Trzecia część szkolenia poświęcona jest rozwijaniu umiejętności miękkich lidera zespołu opracowującego analizy FMEA. Uczestnicy zobaczą, jakie elementy zarządzania ludźmi są ważne w pracy moderatora i jak należy zarządzać zespołem. Ostatnia część szkolenia to moderowane warsztaty. W tej części mogą być także wykorzystane dane dostarczone przez uczestników szkolenia.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w szkoleniu do zapoznania się ze szczegółowym programem i do zapisów.

dr inż. Tomasz Greber (konsultant i trener, Partner Zarządzający)

Od ponad 20 lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z systemami zarządzania jakością i środowiskiem, metodami statystycznymi w zarządzaniu jakością, zarządzaniem ryzykiem, organizacją pracy, auditami oraz badaniami ankietowymi, podejściami KAIZEN/Lean oraz Six Sigma. Wdraża i doskonali systemy zarządzania, prowadzi szkolenia dla auditorów pierwszej, drugiej i trzeciej strony. Moderuje warsztaty grup zajmujących się analizą ryzyka w procesach produkcyjnych, handlowych i logistycznych. Prowadzi szkolenia, warsztaty oraz konsultuje firmy z różnych branż. Jest wykładowcą na państwowych i prywatnych uczelniach wyższych oraz studiach podyplomowych. Prelegent wielu konferencji związanych z tematyką zarządzania.
Jest ekspertem Dolnośląskiej Nagrody Jakości, wieloletnim redaktorem naczelnym magazynu „Zarządzanie Jakością”, członkiem Rady Sterującej jednostki certyfikacyjnej, auditorem systemów zarządzania jakością.
Publikuje w czasopismach: Zarządzanie Jakością, Normalizacja, LAB, Problemy Jakości, Computerland oraz w wydawnictwach konferencyjnych. Jest autorem książek „Analiza FMEA. Kompendium wiedzy praktycznej”, „Statystyczne sterowanie procesami – doskonalenie jakości z pakietem STATISTICA” i współautorem książki „Zarządzanie jakością w procesie integracji europejskiej”.
Ma ogromne doświadczenie w zakresie zarządzania jakością potwierdzone wieloma zrealizowanymi projektami oraz licznymi publikacjami z tego zakresu. Prowadzi projekty w języku polskim i angielskim.

2021-07-28T12:49:57+02:00 27 lutego 2019|Kategorie: Aktualności|0 komentarzy

Zostaw komentarz